OM SKØYEN ATRIUM

Med sine 40 000 m² utgjør Skøyen Atrium et helt kvartal med sentral beliggenhet på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferanserom. I tillegg til kontor har eiendommen forretningsarealer på bakkeplan.

Eiendommen skal bygges ut i 2016/2017 og arealet vil øke fra 40.000 m² til 65.000 m². Etter utbyggingen blir eiendommen en av Oslos største kontoreiendommer. Kvartalet fornyes og tilrettelegges med større og bedre fellesfasiliteter og infrastruktur, samt et stort og hyggelig indre gårdsrom i plan 3.

Driften av Skøyen Atrium forvaltes av Ajour Eiendomsdrift AS. På hverdager har bygget eget driftspersonell som opprettholder eiendommens høye standard, og ivaretar leietakernes og byggets sikkerhet. Når det gjelder brannsikkerhet får Skøyen Atrium toppkarakter av både Brannvesenet og Norsk Brannvernforening. Bygget er fullsprinklet og etterlever kravene som stilles til brannteknisk utstyr og rutiner.