OM SKØYEN ATRIUM


Bygget eies av Skøyen Atrium AS som er et datterselskap i Schage-konsernet.

Skøyen Atrium er på mange måter en «grunnstein» i Schage Eiendom sin portefølje. I flere år har eiendommen gitt et stabilt og viktig inntektsgrunnlag, og har derfor vært en viktig bidragsyter til at Schage har kunnet satse på langsiktige og spennende utviklingsprosjekter.

Les mer om Schage Eiendom, deres historie og øvrige prosjekter her.