OM SKØYEN ATRIUM

  • Toppbilde_1140x425px_Elixia.jpg
  • Toppbilde_1140x425px_Klesbutikk.jpg
  • Toppbilde_1140x425px_cafe.jpg
  • Toppbilde_1140x425px_maschmanns.jpg
  • Toppbilde_1140x425px_Skoyen_Stasjon_3.jpg
  • Toppbilde_1140x425px_handlegate_parfymelle.jpg

Område i utvikling

Skøyen er et av de områdene i Oslo som har opplevd størst utvikling det siste tiåret. Området markerer starten på det urbane Oslo i vest og er et effektivt kommunikasjonsknutepunkt samtidig som det er en selvstendig bydel.

Fra statlige myndigheter er det for tiden en kraftig satsing på kollektivtransport og stort fokus på økt fortetting nær sentrale kollektivknutepunkt.

Skøyen er lett tilgjengelig for alle reisende, med bil, offentlig kommunikasjon og sykkel.
Det er ikke uten grunn at Skøyen er en av Oslos mest attraktive kontordestinasjoner.
Skøyen stasjon er Norges 3. mest trafikkerte stasjon. Alle lokal- og regionaltog stopper her. Flytoget har avganger fra stasjonen hvert 20. minutt.
Alle regionbusser stopper for øvrig på Skøyen, i tillegg er det mange lokale bussruter som sikrer god adkomst fra Oslo til Skøyen.

Utviklingen av Karenslyst Allé har også bidratt positivt. Mens Lysaker er et arbeidssted, er det mer liv på Skøyen også etter arbeidstid. Det gjør Skøyen attraktivt både for næringsvirksomhet og som bomiljø.