OM SKØYEN ATRIUM

  • A3_Front_1140x425.jpg
  • A3_Stemning_1140x425.jpg
  • A3_atrium_1140z425.jpg
  • A3_gardsrom_1140x425.jpg
  • A3_Utsikt_1140x425.jpg

Signalbygg for fremtiden!

Kommende kontorlokaler med moderne kvaliteter.
Skøyen Atrium III utgjør tredje og siste byggetrinn i Skøyen Atrium. Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et estetisk, fremtidsrettet og funksjonelt bygg for leietakerne.

​For mer informasjon se sa3.no.